Korså bruk är beläget vid sjön Hinsen i Falu kommun. År 2011 var Korså bruk ett samhälle med ett 40-tal permanentboende och lika många fritidsboende. Mycket av den gamla bruksmiljön finns kvar liksom skolhuset, missionshuset, brukshandeln, de gamla smedslängorna med mera. Det finns ett museum. Vid sjön finns två bad- och fiskeplatser med möjlighet att grilla och flera vandringsleder. Korså ligger mitt i ett fiskvårdområde med ett 15-tal sjöar med bland annat öring, regnbåge, röding och sik. I skogarna runt bruket finns en vargstam, kallad Korsåreviret, med knappt 10 vargar. Bruket var ett järnbruk, som numera vårdas som industriminne. Sommartid finns servering i Korså herrgård.

Några bilder från mitt besök 2020.

Några gamla kort på anläggningen.

Samma bild 2020.

Dammen, häcken, järnvägen och skogen mellan Korså bruk och sjön HinsenSmedjan.


Genom dörröppningen till höger skymtar ett av de väldiga vattenhjulen, 8 - 10 meter i diam.


Gamla Skolan 2020.


Bilden visar banan från Hyen till Hinsen. Den smalspåriga järnvägen var tre kilometer lång med en avstickare till Hyens sågverk


Brukslängor i Korså. Bilden är tagen den 24 juni 1951.


Från norra stranden av Hyen, där Korså 1 lägger till, föres godset vidare på godstralla till Korså bruk.


I vattnet nedanför Hyens Såg, ligger två gamla sjunkna pråmar. Bilden är tagen den 24 juni 1951.