Grönsbergstäkten, Börka.

Grönsbergstäkten. Vid koordinat 6773770/465190 är en nu ca 130 × 100 m stor, aktiv bergtäkt för krossberg med en 30–40 m hög brytningsfront mot norr. Grönsbergstäkten ägs och drivs av företaget Boggs Grus AB i Mora. I täkten förekommer tre olika typer av porfyr, Grönsberg undre, Grönsberg mellersta och Grönsberg övre (Lundqvist m.fl. 2004). Den undre porfyren, ”Grönsberg undre” är brunviolett, tät och innhåller 15–20 % fältspatströkorn. Ovanpå denna porfyr, som är ca 33 m tjock, ligger en mörkt brunviolett, tät, 3–5 m mäktig porfyr, ”Grönsberg mellersta” (mörkare än den föregående) med ungefär samma strökornshalt som den undre. Ovanpå denna följer en röd, något rikligare fältspatporfyrisk, kornig porfyr med ca 20–25 % strökorn, ”Grönsberg övre”. Den är minst 75 m tjock. Under den porfyr, som bryts finns i botten på bergtäkten en rödbrun, flackt mot nordväst stupande Digerbergssandsten, som innehåller konglomeratiska skikt med bollar av upp till 15 cm i diameter. Bollarna, som är välrundade, är av porfyr men även jaspis.